محمدمهدی خانی زاده بهابادی

 فرمانداری بهاباد

 

 

 

محمد هوشمند بهابادی

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد

حسین دشتی

بخشدار آسفیچ

 

 

 

حسین زینلی

بخشدار مرکزی بهاباد