به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقصان محمدی بعد از ظهر امروز در چهاردهمین جلسه ستاد سرمایه گذاری استان یزد اظهار داشت: دو پهنه در شهرستان اردکان شامل یک پهنه هزار و ۱۰ هکتاری و یک پهنه هزار و شش هکتاری، یک پهنه ۱۰۰ هکتاری در بافق، یک پهنه ۱۴۹ هکتاری در بهاباد و یک پهنه ۱۱۰ هکتاری در تفت مصوب شده است.

وی عنوان کرد: صنایع بر اساس زون بندی انجام شده به لحاظ آیتم هایی نظیر آلایندگی و ... در این پهنه ها مستقر خواهند شد.

نقصان محمدی یادآور شد: محدوده این پهنه ها مشخص شده و به زودی به دستگاه های مختلف برای معرفی به سرمایه گذاران معرفی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد اظهار امیدواری کرد: در این پهنه ها تلاش شده وضعیت حفظ خاک استان یزد، آلایندگی هوا و دیگر مسائل مرتبط با حوزه محیط زیست و منابع طبیعی نیز مدنظر قرار گیرد.