تماس با ما

 

فرماندار بهاباد: علیرضا تیموری

تلفن دفتر : 31119888 (035)

 

بخشدار مركزی: عباس شیرریز

تلفن دفتر: 31119812 (035)

 

بخشدار آسفيچ:  مرتضی محی الدینی

تلفن دفتر: 31119821 (035)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس فرمانداری: یزد ـ بهاباد ـ خیابان ملاعبدالله - کدپستی: 8976115879

 

تلفن دبیرخانه فرمانداری: 31119898 (035)

دورنگار: 32473040 (035)

 

تلفن واحد روابط عمومی: 31119866 (035)

پست الکترونیک: info@bahabad.gov.ir