به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بهاباد؛ کارمرمت و بازسازی قدیمیترین آسیاب آبی شهرستان بهاباد توسط اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بهاباد آغازشد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی بهاباد گفت: تاکنون 19 آسیاب آبی دراین شهرستان شناسایی که 2 آسیاب در بنستان و همیجان باز سازی شده است.

حسن امینی گفت:درشهربهاباد هم در گذشته نه چندان دور 4 آسیاب با نام  آسیاب پایین آسیاب میان و آسیاب بالا و آسیاب سید درمسیر قنات بهاباد فعال بوده که با گذر زمان این 4 آسیاب بر اثر حوادث طبیعی تخریب و بر زیر خاک مدفون شده اند .

امینی اشاره کرد:آواربرداری ازخودبنای آسیاب و مسیر ورودی؛ وخاکبرداری تنوره ازاقدامات اولیه ای است که تا کنون انجام شده است.