به گزارش روابط عمومی و تبلیغات ستاد سرشماری شهرستان بهاباد؛ صبح امروز مأموران آمارگیر شهرستان به همراه معاون هماهنگی و امور اجرایی سرشماری، معاون فنی و آموزشی و کارشناس مسئول فنی ستاد سرشماری شهرستان با فرماندار و مدیر اجرای سرشماری شهرستان بهاباد دیدار نمودند.

مدیر اجرای سرشماری شهرستان بهاباد در این دیدار تهیه آمارهای دقیق را زمینه ساز پیشرفت و توسعه شهرستان بهاباد دانست و گفت: مأموران سرشماری وظیفه ای سنگین و حساسی بر عهده دارند که لازم است در این زمینه با دقت و برنامه ریزی اقدام شود.

عباس اقبال با بیان اینکه تمامی اطلاعات و آمار ثبت شده مردم کاملا محرمانه است مأموران سرشماری را امانت دار مردم و دولت دانست و بر سرشماری دقیق جهت به دست آوردن آمار واقعی تأکید نمود.

گفتنی است دو مأمور در شهر بهاباد و سه مأمور در روستاهای سه دهستان جلگه، آسفیچ و بنستان و یک مأمور جهت سرشماری خانوارهای غیاب و مؤسسه ای کار آمارگیری را انجام خواهند داد.

شایان ذکر است آمارگیری میدانی توسط مأموران سرشماری از 28 مهر به مدت یکماه اجرا می شود که اهالی محترم شهرستان باید کد آماری خود در سرشماری اینترنتی را در دسترس اعضای خانوار قرار داده تا هنگام مراجعه مأمور، تحویل وی نمایند.