به گزارش خبرنگار بسیج از بهاباد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد گفت: به منظور آمادگی و اقتدار و توان نیروهای بسیجی در مقابل با توطئه های دشمنان فراخوانی گردان بیت المقدس روز جمعه در بهاباد انجام می شود.

سرگرد پاسدار احمد حاجی زاده افزود: این فراخوانی با حضور بسیجیان عضو گردان بیت المقدس بهاباد درمورخه جمعه 19/9/95 در محل اردوگاه قدس بهاباد انجام می شود.

حاجی زاده حضور بسیجیان در صحنه را مانعی برای تجاوز دشمن به کشور عنوان کرد و گفت: بسیجیان پشتیبان ولایت مطلقه فقیه هستند و در تمام عرصه های گوناگون جامعه حضوری موثر و مهم دارند.

وی هدف از برگزاری این فراخوانی مهم را ارتقای مهارت های رزمی و تاکتیکی بسیجیان، سازماندهی و حفظ و انسجام، آموزش و ارتقاء توان معرفتی و بصیرتی بسیجیان سازماندهی شده در قالب گردانهای بیت المقدس عنوان کرد .

گفتنی است این فراخوانی با همکاری حوزه مقاومت شهید محلاتی و پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان بهاباد در روز جمعه انجام می شود.