صنعت

صنايع كارخانه اي در بخش بهاباد به خاطر دوري از راههاي موصلاتي بين استانها و مناطق پرجمعيت, در زمينه صنعت رشد و توسعه نيافته است و واحدهاي توليدي كه فعاليت دارند اكثراَ در زمينه هاي ادوات كشاورزي, مصالح ساختماني ( موزائيك , سنگ ساختمان , آجرفشاري , كارگاه ماسه شويي و ... ) مي باشد. همچنين يك كارخانه آسفالت سازي وابسته به شهرداري بهاباد با ظرفيت 30 تن در ساعت وجود دارد كه توليد آن بستگي به نياز و تقاضا دارد

معدن

بخش بهاباد از نظر ذخاير زير زميني غني است كه بارها گروههاي زمين شناسي داخلي و خارجي مورد مطالعه قرارگرفته است از جمله آنها مي توان مس ، سرب ،گچ ،آهن ،زغال سنگ ،نيتو ست ،پنبه نسوز،روي وسنگهاي ساختماني را نام برد.