به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بهاباد به ریاست فرماندار و با حضور «محمدرضا نبی» معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و صراف و بشیری از کارشناسان این سازمان در خصوص بررسی و تصویب پروژه های پیشنهادی سال 1396 شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار بهاباد در این جلسه از رشد 85 درصدی اعتبارات شهرستان در سال 96 نسبت به سال 95 خبر داد و گفت: اعتبارات سال 1396 شهرستان بهاباد 173 میلیارد ریال می باشد که بین ادارات توزیع شد.

«عباس اقبال» افزود: ادارات راه و شهرسازی و راهداری بیشترین اعتبارات را به خود اختصاص داده اند به طوری که 25 درصد اعتبارات مربوط به این ادارات می باشد.

وی با اشاره به اینکه سهم خوبی از سه درصد نفت داشتیم تصریح کرد: بعضی از پروژه های اعتبارات بیشتری نیاز داشت از جمله موزه علوم طبیعی شهرستان که با هماهنگی سازمان مدیریت هفت میلیارد ریال از اعتبارات سه درصد نفت در نظر گرفته شد و همچنین مسائل کشاورزی باتوجه به اینکه اولویت شهرستان است توجه شده که از ردیف سه درصد نفت و گاز خواهد بود.  

اقبال باتوجه به اینکه اعتبار خاصی در رابطه با اقتصاد مقاومتی به شهرستان ها اختصاصی داده شده بود گفت: این اعتبار را بین جهادکشاورزی، شرکت شهرک ها ومیراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تقسیم کردیم که باید در شورای برنامه ریزی استان مصوب شود.

وی اولویت توزیع اعتبارات با پروژه‌هایی دانست که نیمه تمام است که در این رابطه برای پروژه های ورزشی، اعتباراتی از محل مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفتیم تا تکمیل شود.

در ادامه جلسه «محمدرضا نبی» معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به ارائه اعتبارات پروژه های پیشنهادی در شهرستان پرداخت.