صبح امروز «محسن عليزاده» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به همراه مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان با فرماندار بهاباد دیدار نمود.

ارائه تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان و مسکن مددجوی روستایی این نهاد، از جمله موارد مطرح شده در این دیدار بود.