به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ "فرهاد حسنی" مجری طرح خطوط انتقال گاز کشور و هیئت همراه در خصوص روند اجرای خط انتقال گاز به بهاباد با فرماندار دیدار نمود.

مجری طرح خطوط انتقال خط گاز ایران با بیان اینکه خط انتقال گاز به بهاباد مراحل نهایی خود را طی می کند گفت: حدود 800 متر از خط  انتقال گاز به بهاباد مانده است که تا یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

"فرهاد حسنی" افزود: تمام تلاش خود را داریم تا در زمستان امسال شهرستان بهاباد به شبکه گاز متصل و مردم شریف بهاباد از این نعمت بهره مند شوند.