به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهاباد صبح امروز به ریاست فرماندار و با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در محل فرمانداری برگزار شد.  

فرماندار بهاباد اعتیاد را مهمترین معضل اجتماعی کشور عنوان نمود و گفت: اعتیاد به تهدیدی برای نسل جوان و از بین رفتن بنیان خانواده تبدیل شده که باید جلوی آن به هر نحو ممکن گرفته شود.

"عباس اقبال" با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری و مقابله با گسترش مواد مخدر در شهرستان بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر تأکید نمود و گفت: باید مباحث آموزشی و پیشگیری مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به سود ناشی از تجارت مواد مخدر که باعث طمع سوداگران می شود اشاره نمود گفت: کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر از شرق به غرب قرار دارد و در این مسیر آلودگی افراد را به همراه دارد که موجب گسترش اعتیاد در سراسر ایران شده است.

"سید مصطفی كرباسی" مبارزه با مواد مخدر را نیازمند کمک و همکاری همه دستگاهها دانست و بر استفاده از مشارکت مردمی در مبارزه با اعتیاد تأکید نمود و گفت: سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با آسیب های اجتماعی  نقش بسزایی برای کاهش پدیده شوم اعتیاد به مواد مخدر دارند؛ چون خود مردم وارد می شود می توان از ظرفیت مؤثر آنها استفاده كرد.

در این جلسه اعضای این شورا گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در شهرستان ارائه نمودند.