همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس مراسم رژه موتوری با شرکت خودروهای ادارات و نهادهای شهرستان و خودرو های نظامی و انتظامی برگزار شد.

این رژه  از محل گلزار شهدای گمنام شهرستان بهاباد آغاز و با گذر از خیابان های امام خمینی، شهید صدوقی و پاسداران تا گلزار شهداء بهشت محمدی ادامه یافت.

سپس شرکت کنندگان با حضور در گلزار شهدا ء و قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.