برگزاری جلسه هماهنگی آسفالت معابر روستایی

جلسه هماهنگی آسفالت معابر روستایی با حضور سرپرست بخشداری مرکزی، رؤسای ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، تعدادی از دهیاران و اعضای شوراها در محل بخشداری مرکزی تشکیل و پیرامون نحوه آسفالت معابر روستایی از محل قیر یارانه ای بحث و تبادل نظر گردید و تصمیمات لازم اتخاذ شد.