به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهاباد در نشست توجیهی آموزشی بازرسان انتخابات شهرستان بهاباد با تأکید بر حفظ آرای مردم به عنوان امانت و حق الناس افزود: انتخابات ریاست جمهوری به ویژه شوراهای اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ در انتخابات شوراها اگر کاندیدا فقط یک رأی بیشتر بیاورد آن فرد به شورا راه خواهد یافت.

محمد هوشمند در بيان وظايف و نقش بازرسان در تضمين سلامت انتخابات گفت: سلامت انتخابات و اطمینان دادن به مردم در حفاظت از آرای آنها بر عهده مجریان، ناظران و بازرسان انتخابات است.

وی با تأکید بر تسلط داشتن بازرسان به وظایفشان، آنها را چشم بینای وزارت کشور دانست و گفت: بازرسان وظیفه نظارت بر حسن جریان انتخابات را دارند و هر کجا غفلتی مشاهده نمودند باید تذکر دهند و مواردی را که بر اساس قانون تخلف محسوب می گردد را  گزارش نمایند.

معاون فرماندار بهاباد گفت: بازرسان تعامل لازم با نماينده فرماندار، نماینده هیأت نظارت و اعضای شعبه در روز انتخابات داشته باشند.

هوشمند تأکید کرد: آنچه برای ما مهم است حضور حداکثری مردم و سلامت انتخابات است و ما باید شرایطی ایجاد نماییم تا مردم بتوانند در انتخابات 29 اردیبهشت با حضور در پای صندوق های رأی سرنوشت خودشان را تعیین نمايند.

در ادامه جلسه وظایف بازرسان برای جلوگیری از هر گونه شائبه در برگزاری انتخابات ارائه گردید.

گفتنی است 35  بازرس و سه سربازرس در قالب سه هیأت بازرسی در شهر بهاباد، بخش مرکزی و بخش آسفیچ در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند.