به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ معاون فرماندار و مسئول ستاد انتخابات شهرستان بهاباد در جلسه هیأت بازرسی انتخابات شهرستان که به منظور تعیین بازرسان شعب اخذ رأی برگزار شد گفت: بازرسان باید از بین افراد بی طرف و متعهد انتخاب شوند و مر قانون را ملاک عمل قرار دهند.

هوشمند با توجه به وظیفه خطیر بازرسی انتخابات بر استفاده از نیروهای توانمند و آموزش دیده در این رابطه تأکید نمود و بیان داشت: وظیفه همه دست اندرکاران انتخابات، صیانت از آرای مردم است و باید به بهترین وجه عمل نماییم.

مسئول ستاد انتخابات شهرستان بهاباد تأکید کرد: وظیفه بازرسان، نظارت بر حسن اجرای فرایندهای انتخابات و حصول اطمینان از سلامت انتخابات در تمام مراحل به‌ ویژه در روز رأی‌گیری و همچنین رصد تخلفات می باشد.

هوشمند تصریح کرد: بحول و قوه الهی با هماهنگی و تعامل بین اعضای هیأت های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخاباتی قانونمند، پرشور و حماسی در ۲۹ اردیبهشت در شهرستان رقم خواهد خورد.  

گفتنی است 35  بازرس و سه سربازرس کار بازرسی انتخابات شهرستان بهاباد را بر عهده دارند.