بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از روستای دهنوملااسماعیل

روز سه شنبه مورخ 92/5/22 سرپرست بخشداری مرکزی به همراه اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا، از روستای دهنوملااسماعیل بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات اساسی روستا از مدرسه شهید اسماعیلی نیز بازدید نمودند و مقرر شد در خصوص تعمیرات اساسی این مدرسه هماهنگی لازم با اداره آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس استان انجام پذیرد.