به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در اولین جلسه شورای پنجم بخش مرکزی بهاباد که صبح امروز با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی و اعضای شورا در محل فرمانداری تشکیل گردید، «حسن حیدری» به عنوان رئیس و «کاظم فلاح» به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی برای مدت یکسال انتخاب شدند.

همچنین «اسماعیل کارگر» به عنوان نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان بهاباد انتخاب شد.