دو دستگاه پالس اکسیمتر( برای کنترل ضربان قلب وهمچنین سنجش درصد اکسیژن خون) به بخش اورژانس و بخش داخلی واطفال تحویل داده شد.
هزینه این دو دستگاه را که معادل هفت میلیون تومان می باشد از طرف خانواده شهید غلامرضا ملک پور پرداخت گردیده است.