به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ نتیجه انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی روستاهای بخش های مرکزی و بخش آسفیچ شهرستان بهاباد در روستاهای دهستان بنستان (آشترک، باب دهوئیه، ببروئیه، بنستان، بنیز، بهدان، حسین آباد باقری، حسین آباد سرکازه، فودیج، کویجان، همیجان) روستاهای دهستان جلگه (احمدآباد، پرک، جعفرآباد، خیرآباد، درب هنز، ده محمدرفیع، دهنودشت، دهنوملااسماعیل، رحیم آباد، زارکوئیه، سنجدک، علی آباد، فضل آباد، کریم آباد، گرگین آباد) روستاهای دهستان آسفیچ (آسفیچ، آریج، بشکان، حسین آباد ده عسکر، خوسف، ده جمال، ده علی آسفیچ، سیمکوئیه، کمکوئیه، وحدت آباد) که روز جمعه مورخ 29/02/96 برگزار شد به شرح زیر می باشد.