گزارش تصویری افتتاح پروژه های شهرستان

 ادای احترام به مقام شامخ شهیدان

 

 

افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه ابن سینا

 

 

افتتاح مجتمع آموزشی شهدا (روستای کریم آباد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتتاح مرکز کنترل ترافیک