سامانه رسيدگي به شكايات و اعلامات بازرسي

به سامانه رسيدگي به شكايات و اعلامات بازرسي فرمانداري بهاباد خوش آمديد

شهروند گرامي

با سلام و ادب

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات اداره، شركت دولتي يا موسسه مأمور به خدمت عمومي در زمينه‌هاي نقض قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات شكايتي داشته و  شخصا ذينفع آن بوده و از اين سازمان خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشيد و يا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي داريد، مي‌توانيد  شكايت و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را با توجه  و رعايت نكات زير به سامانه رسيدگي به شكايات و اعلامات بازرسي فرمانداري ارسال نماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود. بديهي است دريافت شكايات و اعلامات از ادارات و دستگاه‌ها خارج از اين سيستم و  از طريق مكاتبه، دورنگار (فاكس)، تماس  و مراجعه حضوري به فرمانداري نيز امكان پذير است.

 ضمنا در صورتي كه از نحوه رسيدگي و رفتار بازرسان اعزامي  و يا از عملكرد بازرسان ادارات يا فرمانداري شكايتي داشته و يا از سو جرياني در اين فرمانداري اطلاعاتي داريد، ميتوانيد از طريق همين سامانه شكايت و يا گزارش خود را براي مسوولين ذيربط  ارسال نماييد.

پيش از تنظيم و ارسال شكايت و يا گزارش از سو جريان اداري به نكات زير توجه فرماييد:

وظيفه فرمانداري اجراي سياستهاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند. نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومي غير دولتي  و نظارت و بازرسي از كليه ارگانهاي  ذكر شده را بر عهده دارد( بر اساس شرح وظايف استانداران و فرمانداران مصوب شوراي عالي اداري درتاريخ28/7/ 1377) . بنابراين رسيدگي به شكايات، خارج از حوزه‌هاي مذكور و موضوعات زير در اين فرمانداري بررسي نمي شود نظير؛

الف: رسيدگي به دعاوي بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي احقاق حقوق آنان مرجع دادگستري تعيين شده است مگر موضوعاتي كه بيانگر نقض قانون يا سوء جريان اداري باشد؛

ب: بررسي و تجديدنظر نسبت به آرا مراجع قضايي؛

ج: شكايت از قضات دادسرا و دادگاه‌هاي دادگستري

د: شكايت از عملكرد واحدهاي صنفي مختلف و نانوايي ها  كه متولي آن اتاق اصناف ، صنعت معدن و تجارت وتعزيرات حكومتي مي باشد.

ه: شكايت كارگري كه متولي رسيدگي به آن اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي مي باشد.

و: شكايت در خصوص ساخت و سازهاي داخل شهر كه متولي آن دبيرخانه كميسيون ماده 100 و شهرداري مي باشد

ز: شكايت در خصوص ساخت و سازهاي خارج از شهر كه متولي آن دبيرخانه كميسون ماده 99 ، دهياري ،  شركت تعاوني دهياران و بخشداري مي باشد.

ح: شكايت در خصوص زمين خواري كه متولي آن اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مي باشد.

ط : ساير شكاياتي كه بر اساس قوانين متولي خاصي براي آن مشخص شده است.

چند توصيه

  • در صورتي كه قبلاً شكايتي به فرمانداري ارسال نموده‌ايد و پرونده شما در حال رسيدگي است و يا گزارشي از سو جريان اداري ارايه نموده ايد، از ارسال مجدد شكايت يا گزارش خودداري نماييد. ضمناً پيگيري شكايت‌هاي خارج از اين سامانه كه قبلاً به فرمانداری ارسال شده است از طريق مراجعه حضوري و يا تماس تلفني امكان‌پذير است.
  • شكايت‌هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود، رسيدگي نخواهد شد.
  • اكيداً درخواست مي‌گردد شكايت خود در چند موضوع را در يك شكايت نامه ارسال نكنيد. به عبارتي ديگر در صورتي كه از يك دستگاه و يا چند دستگاه در يك موضوع و يا در چند موضوع شكايت داريد؛ براي هر يك از دستگاهها و براي هر يك از موضوعات يك فرم شكايت تنظيم و ارسال نماييد.
  • در صورتي كه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارد بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص در فرم شكايت درج شود؛ در غير اين صورت به شكايت رسيدگي نميشود.
  • مسووليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.
  • تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره‌دار اجباري است.
  • متن شكايت خود را حداكثر در 1500 كلمه معادل تقريبي 3 صفحه A4 تنظيم نماييد.
  • باتوجه به محدوديت زماني درنظر گرفته‌شده براي ايجاد ارتباط با سرور درفضاي اينترنت به هنگاه ورود اطلاعات، شايسته است در ابتدا متن شكايت خود را خارج از اين سيستم تايپ نموده و به هنگام تكميل اطلاعات شكايت نامه خود، آن را در محل متن شكايت كپي نماييد.
  • كساني كه امكان استفاده مستقيم از اين سامانه را ندارند، با تماس تلفنی  مي‌توانند از خدمات بازرسي فرمانداري بهره‌مند شوند.

 

روش تنظيم و ارسال شكايت

شكايت بايد متضمن هويت كامل، نشاني، كد ملي و كد پستي شاكي همراه با دلايل باشد. پس از وارد كردن مشخصات دستگاه و متن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه، از سوي سيستم يك شماره پيگيري براي شما صادر ميشود كه به وسيله آن ميتوانيد در همين سامانه و در هر لحظه از مرحله رسيدگي به شكايت خود در فرمانداری آگاهي كسب نماييد. در نگهداري و عدم افشاي اين شماره به ديگران توجه نماييد. در صورت ارسال اعلاميه و يا گزارش از سو  جريان اداري شماره پيگيري در اختيار قرار نمي گيرد.

شما ميتوانيد از روشهاي ذيل براي ارسال شكايات  خود استفاده نماييد:

براي ارسال شكايت (مواردي كه  شخصا ذينفع آن بوده و از اين سازمان خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود ميباشيد)   اينجا كليك كنيد

و برای اعلام هر گونه سوء جريان اداري(به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعی)      اينجا كليك كنيد

روشهای ارسال گزارش
مکاتبه : ارسال گزارش به آدرس
 استان یزد - شهرستان بهاباد - خیابان ملاعبدالله - فرمانداری بهاباد - کدپستی 8976115879
فاکس گزارشات محرمانه
  03532472930
فاکس گزارشات عادی
03532473040

گزارشات شفاهی و تلفنی
  03532472056
خانم دهقانزاده
  حضوری
تحویل گزارشات عادی به دبیرخانه عادی فرمانداری و تحویل گزارشات محرمانه به دبیرخانه محرمانه( حراست) فرمانداری و مراجعه به واحد بازرسی فرمانداری و پیگیری موضوع