پنجمین جلسه کارگروه توسعه شهرستان بهاباد با حضور نماینده مردم بهاباد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار بهاباد، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بهاباد در محل شهرداری برگزار شد.

پیگیری در تسریع باند دوم جاده بهاباد ـ بافق، تکمیل جاده بهاباد ـ دربند، پیگیری برای ایجاد ناحیه صنعتی جدید در شهرستان، سرمایه گذاری یکی از معادن در معدن سیلیس بهاباد و روشنایی بلوار شهید رفیعیان و بلوار خروجی بهاباد از موارد مطرح شده در این جلسه بود.