به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ نشست توجیهی آموزشی بازرسان و سربازرسان هیأت بازرسی انتخابات شهرستان بهاباد صبح امروز با حضور رئیس ستاد انتخابات شهرستان، رئیس هیأت بازرسی و بازرسان و سربازرسان انتخابات شهرستان بهاباد در محل فرمانداری برگزار شد.

رییس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان در این نشست گفت: 35 بازرس و سه سربازرس در قالب سه هیأت بازرسی در شهر بهاباد، بخش مرکزی و بخش آسفیچ در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند.

علی اکبر رحمتیان با بیان اینکه آشنایی با برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از دیگر موارد آموزشی به بازرسان است گفت: هم افزایی و آشنایی بازرسان و سربازرسان شعبه های اخذ رأی با شرح وظایف اعضای شعب، روند اخذ رأی و همچنین تقویت اثربخشی بازرسان انتخابات موجب برگزاری انتخاباتی قانونمند خواهد شد.

وی ضمن ارائه بخش هایی از دستور العمل های هیأت بازرسی گفت: وظیفه ما نظارت بر حسن اجرای امور انتخابات در زمینه های مختلف است و در روز اخذ رأی بازرسان در کنار دیگر عوامل اجرایی و نظارتی جهت اخذ رأی مردم در شعب حضور داشته و برحسن انجام امور مربوطه نظارت دارند.

گفتنی است در شهرستان بهاباد 35 شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده است که 9 شعبه در شهر بهاباد، 10 شعبه در روستاهای بخش مرکزی و 16 شعبه در روستاهای بخش آسفیچ می باشد.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، 29 اردیبهشت امسال برگزار می شود.