به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد به نقل از روابط عمومی اداره تأمین اجتماعی شهرستان بهاباد؛ نظر به اینکه مرکز بهداشتی درمانی بهاباد از مهرماه با انتقال آقای دکتر رضوی از لیست مراکز مجاز طب کار حذف گردیده بود با پیگیری و مکاتبه با مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان مجددا از تاریخ 95/9/21 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان در لیست مراکز مجاز انجام معاینات طب کار و بدو استخدام با همکاری سرکار خانم دکتر زینلی قرار گرفت.
بیمه شدگان تأمین اجتماعی می توانند جهت معاینات طب کار و بدو استخدام به این مرکز مراجعه نمایند.