مؤسسه بیت الاخزان حضرت زهرا(س) در روستای کریم آباد افتتاح شد

در مراسمی با حضور امام جمعه، سرپرست بخشداری مرکزی و مسئول مؤسسه بیت الاخزان حضرت زهرا(س) کشور، شعبه ای از این مؤسسه با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تربیت حافظ قرآن کریم در روستای کریم آباد افتتاح شد.