به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ عباس اقبال به همراه اعضای شورای تأمین شهرستان ضمن بازدید از وضعیت پاکسازی آثار تبلیغاتی کاندیدا در اطراف شعب اخذ رأی شهر بهاباد در اولین دقایق شروع رأی گیری با حضور در شعبه اخد رأی شماره 1 بهاباد واقع در مدرسه آیت الله خامنه ای، رأی خود را به صندوق انداخت.