شهدای گمنام - تدفین - بهاباد

 

مراسم تشييع و تدفین پیکر مطهر شهداي گمنام