به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ؛ در روز اول مهر ماه زنگ مهر و مقاومت پیش از ظهر با حضور سرپرست بخشداري آسفيچ و جمعی دیگر از مسئولان بخش و شهرستان در مدرسه "اميرکبير" آسفيچ به صورت نمادین به صدا درآمد.