در دیدار مدير سازمان تعاون روستایی استان با فرماندار بهاباد که صبح امروز صورت گرفت در خصوص ساماندهی وضعيت تشكل های روستايی و كشاورزی و ايجاد تعاونی های تخصصی پسته كاران و زعفران كاران در شهرستان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.