به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ مأمورین آمارگیر طرح سرشماری کشاورزی بهاباد در آخرین روز برگزاری کلاس های آموزشی با فرماندار دیدار نمودند.

فرماندار بهاباد در این دیدار با تأکید بر اهمیت و ضرورت اجرای سرشماری کشاورزی و با اشاره به اینکه هرکاری که انجام می دهیم باید با برنامه باشد تا نتیجه مطلوبی داشته باشیم گفت: برنامه ریزی اصولی و درست در هر بخش ازجمله بخش کشاورزی، در گرو داشتن اطلاعات و آمار صحیح است تا بهتر، زودتر و با کمترین هزینه به هدف خود برسیم.

"عباس اقبال" در بخش دیگری از سخنان خود کشاورزی را محور توسعه کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه صنعت نقش کلیدی در توسعه کشور دارد امّا تبعاتی هم دارد که این مشکلات در کشاورزی نیست.

وی از ماموران آمارگیری خواست تا با حسن برخورد و ارتباط شایسته با کشاورزان، اعتماد و همکاری آنان را جلب نمایند تا اطلاعات به صورت صحیح و دقیق اخذ گردد.

مدیر اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی بهاباد همچنین خواستار  همکاری بیشتر مردم در سرشماری عمومی کشاورزی شد و افزود: اجرای صحیح این سرشماری نیازمند همکاری کشاورزان عزیز  با آمارگیران و پرسشگران طرح می باشد و مطمئن باشید که این آمار و اطلاعات محرمانه خواهد ماند و صرفاً جهت برنامه ریزی های کشاورزی استفاده خواهد شد.

فرماندار بهاباد با تأکید مجدد بر لزوم جمع آوری اطلاعات صحیح جهت برنامه ریزی درست، از آمارگیران خواست دقت داشته باشند آمار مطابق واقعیت باشد و از افراط و تفریط خودداری گردد.

وی در پایان گفت: انشاا... با توجه به آموزش هایی که ارائه شده، در این سرشماری شاهد آمارگیری دقیقی در شهرستان باشیم.