علی اصغر خوش آبادی بخشدار بخش مرکزی بهاباد در این دیدار ضمن تشکر از توجه اداره تبلیغات اسلامی بهاباد به استقرار روحانی درروستاهای این بخش و انجام فعالیتهای فرهنگی گفت: قطعا استقرار یک روحانی مردمدار در یک روستا باعث افزایش تدین و معنویت و کاهش آسیبهای اجتماعی می‌شود وما از برنامه های فرهنگی این اداره در بخش مرکزی درحد توان حمایت می‌کنیم.

دراین دیدار حجت‌الاسلام مجید نیکخو رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهاباد درباره مسائلی از قبیل احداث و تکمیل وتجهیزخانه های عالم و استقرار روحانی در آن، مسائل مربوط به حمایت از برنامه های قرآنی و جلب مشارکت ها به منظور تأسیس و راه اندازی خانه های قرآن روستایی و حمایت ازبرگزاری کلاس های اوقات فراغت توسط روحانیون مستقرو همچنین واگذاری مدرسه تعطیل شده روستای فضل اباد به تبلیغات اسلامی جهت خانه عالم وطرح حمایتی از مبلغین ماه مبارک رمضان بحث وتبادل نظر نمود.