مسابقات تک حرکت کنده در چارچوب قهرمانی استان و انتخابی کشوری با حضور نمایندگان استان و شهرستانها در محل سالن مخابرات یزد برگزار شد.
در این دوره از مسابقات آقای مرتضی غلامی در وزن ۱۰۵+ کیلوگرم با مهار کنده ۹۰ کیلوگرمی با ۱۲ تکرار صحیح برای چهارمین سال پیاپی مفتخر به کسب عنوان قهرمانی شد.
همچنین آقای سید مهدی رضوانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم با مهار کنده ۸۰ کیلوگرم در 12 حرکت در بخش جوانان و بزرگسالان عنوان قهرمانی را کسب کرد

.