به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ به منظور آگاه سازی ناظران هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان بهاباد با روند برگزاری انتخابات و نیز آشنایی با شرح وظایف آنها، صبح امروز جلسه توجیهی آموزشی با حضور مسئول ستاد انتخابات شهرستان، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان، مسئول آموزش هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای استان و ناظران انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان در محل فرمانداری بهاباد برگزار شد.

در این جلسه آذرنوش، مسئول آموزش هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای استان مطالبی در خصوص مراحل اخذ رأی، چگونگی نظارت بر انتخابات شوراها در روز اخذ رأی و قوانین و مقررات مربوطه را برای حاضران در جلسه تشریح نمود. 

امینی پور، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان بهاباد هم با بیان اینکه در شهرستان بهاباد 33 شعبه اخذ رأی شوراهای اسلامی تعیین شده است گفت: برای هر شعبه یک ناظر در نظر گرفته شده است.

 


01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg