به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بهاباد؛ جلسه ای به منظور مكان یابی بهینه دامداری روستای گرگین آباد با حضور بخشدار مركزی، سرپرست اداره منابع طبیعی، رئیس اداره محیط زیست و كارشناسان جهادكشاورزی و مركز بهداشت شهرستان و همچنین شورا و دهیار روستای گرگین آباد در محل بخشدار مركزی برگزار شد.

علی اصغر خوش خوش آبادی در این جلسه بر احداث بهینه این دامداری تأکید نمود و گفت: این دامداری باید به صورتی باشد كه روستای های همجوار بتوانند از آن استفاده كنند و اداره منابع طبیعی نسبت به مكان یابی آن اقدام نمایند.

در این جلسه مقرر شد باتوجه به زمین پیشنهادی شورای اسلامی و دهیاری بازدیدی توسط اعضای جلسه انجام گیرد.