جلسه توجیهی خود مراقبتی اجتماعی با حضور بخشدار آسفیچ، سرپرست مرکز بهداشتی و درمانی آسفیچ، کارشناسان بهداشت شهرستان، شوراهای اسلامی و دهیاران بخش در محل بخشداری برگزار شد.

بخشدار آسفیچ در این جلسه به اهمیت مبحث سلامت و بهداشت فردی اشاره و نقش هر یک از افراد در سلامتی کل جامعه را موثر دانست.

علیرضا تیموری با بیان اینکه توانمند سازی مردم برای خود مراقبتی و تربیت انسان های با انگیزه و سالم توسعه جامعه را در پی خواهد داشت افزود: بخشداری آمادگی دارد نسبت به اجرای برنامه های مصوب شورای سلامت در زمینه طرح های خود مراقبتی با همکاری و همیاری شوراها و دهیاران پیش قدم شود.

در این جلسه شوراها و دهیاران مواردی را به عنوان اولویتهای بهداشت روستاها بیان کردند.