بررسی مسائل و مشکلات داروخانه بهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه ای در خصوص بررسی مسائل و مشکلات داروخانه بهاباد با حضور فرماندار، سرپرست مرکز بهداشت، شورای اسلامی شهر و مسئول داروخانه بهاباد در محل فرمانداری برگزار و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ساعات کار داروخانه (نیمه دوم هر سال) صبح ها 8  تا 14 و عصرها 16 تا 22 و در ایام تعطیل صبح ها 10 تا 12 و عصرها 17 تا 21 تعیین شد.

همچنین در نیمه اول هر سال ساعت فوق یک ساعت به جلو کشیده می شود. در مجموع ساعت کاری داروخانه در ایام غیر تعطیل نباید از 12 ساعت کمتر باشد.

مقرر شد داروخانه تا نیمه اسفند ماه 92 به مکان جدیدي كه فضاي كافي داشته و استاندارد باشد، نقل مکان نمايد.

مقرر شد داروخانه مطابق قانون و مقررات قیمت داروهای موجود در نسخه بیمار را در نسخه سوم دفترچه بیمه به صورت دقیق و خوانا درج نماید و مرکز بهداشت بر اجرای صحیح این بند نظارت نماید.

مقرر شد در ساعت تعطیلی داروخانه، داروهای اورژانسی توسط مرکز بهداشت ارائه شود.