بازديد برخي از مسئولين، دهياران، معتمدين و اعضاي شوراهاي بخش مركزي و آسفيچ از شهرستان هاي شهريار و فيروزكوه.

در اين بازدید دو روزه كه در قالب پروژه بين المللي مناريد انجام گرفت، ضمن آشنا شدن با فعاليت هاي شركت تعاوني شباهنگ شهريار از طرح هاي اين شركت از جمله مجتمع توليدي كود ورمي كمپوست و پرورش قارچ و ماهي قزل آلا نیز بازديد به عمل آوردند.