به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ اولین جلسه کارگروه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات شهرستان بهاباد به ریاست فرماندار و با حضور معاون ارزیابی انطباق مدیرکل استاندارد استان و مسئولین ادارات مربوطه در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون ارزیابی انطباق مدیرکل استاندارد استان در این جلسه مطالبی در خصوص وظایف کارگروه و نحوه اجرای استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات در شهرستان بهاباد ارائه نمود.