صبح امروز اولین جلسه شورای اداری شهرستان بهاباد در دولت دوازدهم به یاد شهید محسن حججی و با محوریت هفته دولت در محل فرمانداری برگزار شد.