به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم روستاهای دهستان بنستان (آشترک، باب دهوئیه، ببروئیه، بنستان، بنیز، بهدان، حسین آباد باقری، حسین آباد سرکازه، فودیج، کویجان، همیجان) روستاهای دهستان جلگه (احمدآباد، پرک، جعفرآباد، خیرآباد، درب هنز، ده محمدرفیع، دهنودشت، دهنوملااسماعیل، رحیم آباد، زارکوئیه، سنجدک، علی آباد، فضل آباد، کریم آباد، گرگین آباد) روستاهای دهستان آسفیچ (آسفیچ، آریج، بشگان، حسین آباد ده عسکر، خوسف، ده جمال، ده علی آسفیچ، سیمکوئیه، کمکوئیه، وحدت آباد) می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/02/96 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات این روستاها به شرح زیر می باشد.