فرماندار بهاباد از موزه مردم شناسی شهرستان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهاباد، بمناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی فرماندار بهاباد از موزه مردم شناسی شهرستان بازدید کرد.