سعید رستگاری
مدیر کل دفتر امور سياسی، انتخابات و تقسيمات كشوری استانداری
شماره تماس : 03531112529
رزومه
​​​​​​​d.siasi@ostanyazd.ir
​​​​​​​
داود جلالی
علی محمد سلطانی
محمدباقر سرمیلی
حسین رضایی
سعید زارع
امین علایی راد
عباس منتظر
الهام بلدی
03531112529
03531112267
03531112177
03531112237
03531112242
03531112450
03531112234
03531112376

1.نظارت بر امور مربوط به تاسیس حزب، جمعیت، انجمن سیاسی و صنفی، تشکل های صنفی و سیاسی و انجمن اسلامی و یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به وزارت کشور.
2.نظارتو مراقبت مستمر  نحوه فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اسلامی و تشکل­های سیاسی استان.
3.نظارت و رسیدگی به درخواست‌های اقشار و گروه‌ها در رابطه با برپایی اجتماعات مطابق دستورالعمل های قانونی.
4.نظارت بر تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
5.نظارت بر حسن اجرای انتخابات و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان.
 6.نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه استان.
7.راهبری امور مربوط به تهیه و تدوین بخشنامه‌ها، شیوه نامه‌ها و ارسال دستورالعمل‌های انتخاباتی به فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه.
8.نظارت و ساماندهی امور مربوط به ایجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان و مورد  نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری.
9.نظارت بر ارزیابی فرمانداران و بخشداران استان در چارچوب شاخص‌های ابلاغی وزارت کشور.
10.بررسی و پیگیری موضوع انتصاب فرمانداران، معاونین و بخشداران استان بر اساس موازین و مقررات ابلاغی.
11.نظارت بر روند اجرای امور در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.
12.نظارت بر  تحرکات حوزه کارگری، تشکلات دانشجویی و قومی و مذهبی و نظارت بر تشکیل جلسات کمیسیون دانشجویی، اقوام و مذاهب و کارگری.
13.بستر سازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارایه آموزشهای لازم و مشارکت دادن در انجام امور، ‌تفویض اختیار.
14.شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
15.ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.