کلیپ تصویری؛ 
مهمترین پروژه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
شهرستان بهاباد 
فروردین 1397 تا مرداد 1400


دانلود فیلم