به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد به نقل از روابط عمومی خانه ترویج شهید بهشتی آسفیچ؛ کارگاه آموزشی کشاورزی در آسفیچ با حضور کشاورزان این بخش برگزار شد.

در این دوره آموزش های تغذیه و هرس باغات میوه توسط کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ارائه شد. همچنین کشاورزان با مباحثی نظیر آفات و بیماریهای باغات میوه آشنا شدند.
در پایان کارگاه آموزشی به کشاورزان کود NPK به صورت رایگان توزیع شد.