هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری بخش آسفیچ تشكیل شد

به گزارش كمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات بخش آسفیچ، روز چهارشنبه جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل عضو هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری بخش آسفیچ به ریاست بخشدار و با حضور اعضای هیأت نظارت بخش و اكثریت معتمدین محلی دعوت شده در محل بخشداری آسفیچ برگزار شد.

در ابتدای این جلسه بخشدار آسفیچ طی سخنانی شركت در  انتخابات را یك تكلیف الهی و بیانگر قدرت مردمی و داوری مردم نسبت به عملكرد نظام و جریانات سیاسی دانست.

"منصورجلیلی" سپس به ارائه برخی از وظایف هيأت اجرایی انتخابات پرداخت.                           

در پایان جلسه 9 نفر از معتمدین با رأی گیری مخفی به عنوان اعضای اصلی و 5 نفر به عنوان اعضای علی البدل هیأت اجرایی بخش تعیین شدند.

شایان ذكر است بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال ، نماینده رئیس دادگستری و نماینده دادستان به همراه 9  نفر از معتمدین هیأت اجرایی انتخابات را تشكیل می دهند.        

اسامی معتمدین اصلی هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری بخش آسفیچ به شرح ذیل می باشد:

1- سید ابوالحسن رضوی

2- یدا.. صالحی

3- سید حسین رضوی خوسفی

4- قنبرعلی توكلی آسفیچی

5- اصغر صالحی آسفیچی

6- عباس عسكری

7- سید محمدرضا سجادی

8- اكبر توكلی كمكوئی

9- محمد تیموری آسفیچی

 

اسامی اعضای علی البدل:

1- محمد حسین قاسمی همیجانی

2- محمد عسكری

3- اكبر امیری

4- سیف ا.. امیری

5- ماشاا.. صادقی ده علی

 

همچنین اسامی اعضای هيأت نظارت بخش به شرح زیر می باشد:

1- علی­ اكبر تیموری

 2- علی ­اكبر امیری