به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ باتوجه به آغاز فرآیند انتخابات ریاست جمهوری طی جلسه ای که عصر امروز چهارشنبه 23 فروردین با حضور فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان و اعضای هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در محل فرمانداری برگزار شد 9 نفر از معتمدین هیأت اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان بهاباد تعیین شدند.

در این جلسه آقایان سیدحسن رضوانی، احمد قاسمی، محمدحسن گلشن زاده، عبدالله بزم، علی اصغر قربانی، محمدرضا خانی زاده، منصور جلیلی، شیخ حسین حاتمی و حسن عبداللهیان با رأی گیری مخفی و كسب اكثریت نسبی آرا به عنوان معتمدین هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان بهاباد تعیین شدند.

هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری متشکل از 13 نفر است که فرماندار«عباس اقبال»، رئیس اداره ثبت احوال«محمدحسین کارگر»، نماینده دادستان«مجتبی یاوری» و نماینده رئیس دادگستری«سیدمجتبی رضوی» از اعضای اداری هیأت اجرایی و 9 نفر از معتمدین شهرستان هستند که مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور همزمان در 29 اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد.