مسائل و مشکلات روستای بهدان بررسی شد.

این جلسه که با حضور سرپرست بخشداری مرکزی و اعضای جدید شورای اسلامی آن روستا برگزار شد، هیأت رئیسه شورا تعیین گردید. سرپرست بخشداری مرکزی نیز بر اتحاد و همدلی شورای جدید جهت پیشبرد اهداف روستا تأکید نمود.