به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ فرماندار بهاباد صبح امروز در جلسه تعیین شعب اخذ رأی با تأکید بر لزوم حفظ اعتماد مردم، قانونمداری هیأت های اجرایی و نظارت را موجب جلب اعتماد مردم و تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات دانست و رعایت مر قانون و صیانت از رأی مردم بعنوان حق الناس را مورد تأکید قرار داد.

عباس اقبال خاطرنشان کرد: رأی مردم یک امانت است و لذا وظیفه دست اندرکاران برگزاری انتخابات این است که از این امانت به خوبی پاسداری کنند تا خدشه ای به روند انتخابات وارد نشود.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بهاباد با بیان اینکه انتخابات ثمره خون شهیدان و مسیر اعمال مردم سالاری دینی است گفت: در انتخابات مردم با رأی خود سرنوشت کشور را تعیین می کنند و در حقیقت انتخابات مظهر اقتدار نظام و تبلور مردم سالاری دینی است.

اقبال با تبیین وظیفه اعضای هیأت اجرایی، این هیأت را برگزار کننده و مسئول اجرای صحیح انتخابات دانست و تصریح کرد: به احدی اجازه نخواهیم داد که خدشه ای در روند این واقعه مهم و سرنوشت ساز وارد کند و با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی انتخابات پیش رو را وسیع ترین انتخابات بعد از پیروزی انقلاب در شهرستان بهاباد دانست و گفت: باید تلاش کنیم زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو باشیم و لازمه چنین مشارکتی اعتماد مردم‌ به مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات است که با رعایت بی طرفی کامل و اجرای صحیح قانون بدست می آید.