فراخوان یک روزه گردان بیت المقدس بهاباد با حضور بسیجیان عضو پایگاههای مقاومت با استعداد یک گردان و سه گروهان، صبح امروز در اردوگاه قدس بهاباد برگزار شد.

میدان تیر، تیراندازی با آرپی چی، تیربار و انفجارات و شرکت در کلاسهای تاکتیک، ایست و بازرسی، ورزش و عقیدتی از برنامه های این فراخوانی بود.

 

 


05.jpg 04.jpg 03.jpg 02.jpg 07.jpg 06.jpg 08.jpg 01.jpg