صلاحیت 129 نفر از داوطلبین چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی بخش آسفیچ مورد رسیدگی قرار گرفت.

 

جلسه رسيدگي به صلاحيت 129 نفر از داوطلبين انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش آسفيچ در تاريخ 16/02/92 با حضور رئيس هيأت اجرايي، معتمدين و اعضاي هيأت نظارت بخش برگزار گرديد.
در این جلسه "جلیلی" بخشدار و رئيس هيأت اجرايي بخش آسفیچ در مورد رسيدگي به صلاحيت ها گفت: رسيدگي به صلاحيت داوطلبين بصورت كاملا محرمانه انجام مي شود به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود.
وی افزود: داوطلبين رد صلاحيت شده ميتوانند تا چهار روز بعد از زمان اعلام نتايج، شكايت خود را براي تجديد نظر به هيأت نظارت شهرستان يا هيأت اجرايي مربوطه تحويل دهند.